Programový produkt VYST - Výběr stravného - řeší automatizaci vedení objednávek stravenek, jejich ceníku a archivu, včetně následných rozborů. Může pracovat současně pro několik zaměstnavatelských organizací, pro něž jsou uplatňovány rozdílné ceny. Je vhodný pro školská zařízení s celodenním i omezeným provozem.

 

Programy