Programový produkt SHKB pokrývá základní činnosti spojené s provozem stravovacích zařízení. Především při sestavování jídelníčků, v evidenci receptů vyvařovaných jídel, normování spotřeby a dávkování potravin podle počtu strávníků, sleduje čerpání finančních prostředků v porovnání s normou apod. Dále pokrývá oblast provozní evidence skladu potravin. Při plánování potřeby, dávkování potravin a finančním hodnocení provozu umožňuje respektovat zvláštnosti jednotlivých skupin strávníků jako je věk a zdravotní dispozice. Je vhodný pro školská a zdravotnická zařízení s celodenním i omezeným provozem.

Programy