Program Majetek slouží ke sledování stavu hmotného a nehmotného majetku organizace (zařízení) a k provedení inventarizace tohoto majetku. Pro evidovaný majetek lze vytvořit až devadasátdevět kategorií s vlastním pojmenováním. Program umožňuje tisk několika typů výpisů včetně tisku místních seznamů.

Ukazka sestavy

Programy