Stravovací systém AVYS

Stravovací systém je založen na bezdotykových čipech ve formě klíčenky.
Systém zcela nahrazuje dosavadní způsob prodeje a výdeje stravy pomocí papírových stravenek.

Celý systém je variabilní a skládá se z několika modulů.
Vedoucí stravování má u sebe čtečku čipů pomocí níž může provádět příjem plateb a objednávání jídel.
Po zaplacení je vystavena stvrzenka s přehledem objednaných jídel.
Objednávku je též možno provádět na samostatném objednávkovém terminálu s dotykovou obrazovkou.
Zde je velká výhoda v tom, že si strávníci sami mohou provádět přihlášky i odhlášky jídel a v případě, že jídelna vaří více jídel, tak i jejich výběr.

 Kuchynsky terminal

Vydejni terminal

Programy